kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
121 UCHWAŁA NR XXVI/205/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Joachima Majnusza Anna Ludwig 210
122 UCHWAŁA NR XXVI/204/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „za zasługi dla Gminy Reńska Wieś” dla Pana Mariana Wojciechowskiego Anna Ludwig 205
123 UCHWAŁA NR XXVI/203/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 203
124 UCHWAŁA NR XXVI/202/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2021 rok Anna Ludwig 262
125 UCHWAŁA NR XXVI/201/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Reńska Wieś własności działki nr 256/4 położonej w miejscowości Większyce Anna Ludwig 201
126 UCHWAŁA NR XXVI/200/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Pociękarbiu Anna Ludwig 234
127 UCHWAŁA NR XXVI/199/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 227
128 UCHWAŁA NR XXVI/198/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 220
129 UCHWAŁA NR XXV/197/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Reńska Wieś do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Anna Ludwig 207
130 UCHWAŁA NR XXV/196/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Anna Ludwig 206
131 UCHWAŁA NR XXV/195/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Anna Ludwig 243
132 UCHWAŁA NR XXV/194/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie likwidacji Technikum w Komornie Anna Ludwig 249
133 UCHWAŁA NR XXV/193/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 257
134 UCHWAŁA NR XXV/192/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 202 Anna Ludwig 248
135 UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 250
136 UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce Anna Ludwig 244
137 UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn Koźle Anna Ludwig 243
138 UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Anna Ludwig 305
139 UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 247
140 UCHWAŁA NR XXIV/186/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 274

Strona 7 z 17