kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
141 UCHWAŁA NR XXIII/185/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 15 września 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 274
142 UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 15 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 244
143 UCHWAŁA NR XXII/183/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach Anna Ludwig 266
144 UCHWAŁA NR XXII/182/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach Anna Ludwig 264
145 UCHWAŁA NR XXII/181/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegająceg Anna Ludwig 255
146 UCHWAŁA NR XXII/180/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Anna Ludwig 272
147 UCHWAŁA NR XXII/179/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Anna Ludwig 270
148 UCHWAŁA NR XXII/178/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Komornie Anna Ludwig 273
149 UCHWAŁA NR XXII/177/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 252
150 UCHWAŁA NR XXII/176/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Długomiłowice Anna Ludwig 245
151 UCHWAŁA NR XXII/175/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w miejscowości Pociękarb, działka nr 345/20, stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 247
152 UCHWAŁA NR XXII/174/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Anna Ludwig 252
153 UCHWAŁA NR XXII/173/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku Anna Ludwig 250
154 UCHWAŁA NR XXII/172/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowe Anna Ludwig 256
155 UCHWAŁA NR XXII/171/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 271
156 UCHWAŁA NR XXI/170/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Reńska Wieś na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogoweg Anna Ludwig 284
157 UCHWAŁA NR XXI/169/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Anna Ludwig 296
158 UCHWAŁA NR XXI/168/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy Anna Ludwig 307
159 UCHWAŁA NR XXI/167/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 285
160 UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 313

Strona 8 z 17