kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
161 UCHWAŁA NR XX/165/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Reńska Wieś w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kę Anna Ludwig 332
162 UCHWAŁA NR XX/164/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Anna Ludwig 312
163 UCHWAŁA NR XX/163/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Anna Ludwig 315
164 UCHWAŁA NR XX/162/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Anna Ludwig 305
165 UCHWAŁA NR XX/161/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XV/104/04 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, prz Anna Ludwig 298
166 UCHWAŁA NR XX/160/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 323
167 UCHWAŁA NR XX/159/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Długomiłowice na rzecz użytkownika wieczystego Anna Ludwig 289
168 UCHWAŁA NR XX/158/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 445
169 UCHWAŁA NR XX/157/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś położonego w sołectwie Większyce Anna Ludwig 362
170 UCHWAŁA NR XX/156/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Anna Ludwig 299
171 UCHWAŁA NR XX/155/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/124/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Anna Ludwig 324
172 UCHWAŁA NR XX/154/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 349
173 UCHWAŁA NR XX/153/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 356
174 UCHWAŁA NR XX/152/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2019 rok Anna Ludwig 297
175 UCHWAŁA NR XX/151/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Anna Ludwig 321
176 UCHWAŁA NR XX/ 150/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś wotum zaufania Anna Ludwig 309
177 UCHWAŁA NR XIX/149/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 373
178 UCHWAŁA NR XIX/148/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 366
179 UCHWAŁA NR XIX/147/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 398
180 UCHWAŁA NR XVIII/146/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za część roku 2020 roku Anna Ludwig 375

Strona 9 z 17