kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
181 UCHWAŁA NR XVIII/145/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za część roku 2020 roku Anna Ludwig 503
182 UCHWAŁA NR XVIII/144/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Pokrzywnica stanowiących własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 375
183 UCHWAŁA NR XVIII/143/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Anna Ludwig 400
184 UCHWAŁA NR XVIII/142/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe Anna Ludwig 371
185 UCHWAŁA NR XVIII/141/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 388
186 UCHWAŁA NR XVII/140/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XVI/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinans Anna Ludwig 376
187 UCHWAŁA NR XVII/139/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 408
188 UCHWAŁA NR XVII/138/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr XII/87/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 379
189 UCHWAŁA NR XVII/137/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2020 Anna Ludwig 372
190 UCHWAŁA NR XVII/136/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wykonywania przez Gminę Reńska Wieś działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych Anna Ludwig 373
191 UCHWAŁA NR XVII/135/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Anna Ludwig 463
192 UCHWAŁA NR XVII/134/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 394
193 UCHWAŁA NR XVII/133/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 391
194 UCHWAŁA NR XVI/132/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego w postaci wymiany Anna Ludwig 528
195 UCHWAŁA NR XVI/131/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2020 rok Anna Ludwig 380
196 UCHWAŁA NR XVI/130/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 381
197 UCHWAŁA NR XVI/129/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 Anna Ludwig 404
198 UCHWAŁA NR XV/128/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce Anna Ludwig 401
199 UCHWAŁA NR XV/127/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn Koźle ( Anna Ludwig 415
200 UCHWAŁA NR XV/126/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Pawłowskiej 6 w Reńskiej Wsi i udzielenia bonifikaty Anna Ludwig 396

Strona 10 z 17