kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
21 UCHWAŁA NR XXXIX/305/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 63
22 UCHWAŁA NR XXXIX/304/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Anna Ludwig 41
23 UCHWAŁA NR XXXIX/303/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 47
24 UCHWAŁA NR XXXIX/302/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 52
25 UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (pobierz) Anna Ludwig 46
26 UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021- 2030 Anna Ludwig 72
27 UCHWAŁA NR XXXVIII/299 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 59
28 UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2025” Anna Ludwig 52
29 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg Anna Ludwig 51
30 UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 62
31 UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 93
32 UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uznania Rady Gminy Reńska Wieś za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 87
33 UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 137
34 UCHWAŁA NR XXXVII/292/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieśw obrębie Gierałtowice Anna Ludwig 65
35 UCHWAŁA NR XXXVII/291/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 92
36 UCHWAŁA NR XXXVII/290/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 89
37 UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mechnicy Anna Ludwig 83
38 UCHWAŁA NR XXXVII/288/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 84
39 UCHWAŁA NR XXXVII/287/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 103
40 UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/217/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu Anna Ludwig 88

Strona 2 z 17