kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
41 UCHWAŁA NR XXXVI/285/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Komorno Anna Ludwig 79
42 UCHWAŁA NR XXXVI/284/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 83
43 UCHWAŁA NR XXXVI/283/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 97
44 UCHWAŁA NR XXXVI/282/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 91
45 UCHWAŁA NR XXXVI/281/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Reńska Wieś w roku szkolnym 2021/2022 Anna Ludwig 80
46 UCHWAŁA NR XXXVI/280/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 87
47 UCHWAŁA NR XXXVI/279/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 94
48 UCHWAŁA NR XXXV/278/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr XXXIII/267/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których o Anna Ludwig 102
49 UCHWAŁA NR XXXV/277/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 107
50 UCHWAŁA NR XXXV/276/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 110
51 UCHWAŁA NR XXXIV/275/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego Anna Ludwig 103
52 UCHWAŁA NR XXXIV/274/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Anna Ludwig 112
53 UCHWAŁA NR XXXIV/273/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 115
54 UCHWAŁA NR XXXIV/272/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 113
55 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Anna Ludwig 148
56 UCHWAŁA NR XXXIII/270/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego Anna Ludwig 119
57 UCHWAŁA NR XXXIII/269/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym Anna Ludwig 110
58 UCHWAŁA NR XXXIII/268/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym Anna Ludwig 114
59 UCHWAŁA NR XXXIII/267/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Reńska Wieś Anna Ludwig 103
60 UCHWAŁA NR XXXIII/266/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Anna Ludwig 103

Strona 3 z 17