kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
61 UCHWAŁA NR XXXIII/265/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 126
62 UCHWAŁA NR XXXIII/264/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 127
63 UCHWAŁA NR XXXIII/263/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2020 rok Anna Ludwig 120
64 UCHWAŁA NR XXXIII/262/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Anna Ludwig 113
65 UCHWAŁA NR XXXIII/261/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Reńska Wieś wotum zaufania Anna Ludwig 110
66 UCHWAŁA NR XXXII/260/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów Anna Ludwig 125
67 UCHWAŁA NR XXXII/259/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Reńska Wieś na rzecz użytkownika wieczystego Anna Ludwig 131
68 UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Anna Ludwig 123
69 UCHWAŁA NR XXXII/257/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współpracy gospodarczej w zakresie realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek pieszo – rowerowych, kt Anna Ludwig 130
70 UCHWAŁA NR XXXII/256/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 144
71 UCHWAŁA NR XXXII/255/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 150
72 UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 RADY GMIY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego Anna Ludwig 140
73 UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr VI/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś i nadania jej statutu Anna Ludwig 139
74 UCHWAŁA NR XXXI/252/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na Anna Ludwig 139
75 UCHWAŁA NR XXXI/251/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Anna Ludwig 150
76 UCHWAŁA NR XXXI/250/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 183
77 UCHWAŁA NR XXXI/249/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 167
78 UCHWAŁA NR XXX/248/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/227/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących neg Anna Ludwig 185
79 UCHWAŁA NR XXX/247/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Anna Ludwig 190
80 UCHWAŁA NR XXX/246/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXX/196/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Anna Ludwig 172

Strona 4 z 17