Ostatnio wprowadzone uchwały

I/5/06 z dn. 21 listopada 2006 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 21 września 2007 09:10 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska piątek, 21 września 2007 09:06

Uchwała Nr I/5/06

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 21 listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Reńska Wieś. 

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), § 16 ust. 1, pkt 2, 3, ust. 2, 3 § 71 Uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie Statutu Gminy Reńska Wieś (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 550), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:§ 1

Powołuje się stałe komisje, w następującym składzie:

1)      Społeczno- Oświatową:

 1. Sudół Ryszard –Przewodniczący;
 2. Ardeli Bolesław;
 3. Dorosz Edward;
 4. Friedla Urszula;
 5. Kołkiewicz Józef;
 6. Marks Urszula;
 7. Moszek Józef;
 8. Niewiesz Józef.

1)      Finansowo- Gospodarczą:

 1. Majnusz Joachim – Przewodniczący;
 2. Ardeli Bolesław;
 3. Krybus Waldemar;
 4. Moszek Józef;
 5. Niewiesz Józef;
 6. Polanik Marcin;
 7. Spitalna Brygida;
 8. Sudół Ryszard;
 9. Wenszka Waldemar;
 10.  Zmarzły Józef.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

I/4/06 z dn. 21 listopada 2006 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 21 września 2007 08:58 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska piątek, 21 września 2007 08:54

Uchwała Nr I/4/06

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 21 listopada 2006 roku 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), § 82 ust. 1, 2 Uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Reńska Wieś (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 550), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 1.  Dorosz Edward
 2. Krybus Waldemar
 3. Kołkiewicz Józef 
 4. Marks Urszula
 5. Spitalna Brygida

§ 2

Wybraną na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Spitalna Brygida.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Strona 154 z 154