Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2020

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 25 lutego 2021 10:16

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Reńska wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 (pobierz)

 

Roczny program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: środa, 10 lutego 2021 14:37 Wpisany przez Anna Ludwig poniedziałek, 02 listopada 2020 12:12

UCHWAŁA NR XXV/196/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Krystian Pogodzik

   

Strona 1 z 6