Roczny program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (pobierz)

Wyniki głosowania imiennego
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
 
     
LP Imię i nazwisko głosowanie
1 Krzysztof Olszowka tak
2 Joachim Majnusz tak
3 Krystian Pogodzik tak
4 Ewelina Barteczko tak
5 Patryk Flegel tak
6 Sonia Geller tak
7 Szymon Kaboth tak
8 Alicja Kocem nieobecna
9 Waldemar Krybus tak
10 Ilona Mainka tak
11 Urszula Marks tak
12 Monika Nowak tak
13 Jan Plesch tak
14 Segrodnik Artur tak
15 Adrian Zbroja tak
  ilość głosów "za" 14
  ilosć głosów "przeciw" 0
  Ilosć głosów wstrzymujących się 0