Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Reńska Wieś za rok 2019.

Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2020 14:26 Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 27 lutego 2020 14:16

Drukuj

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego oraz o wolontariacie za rok 2019 (pobierz)