Roczny program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XIII/93/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020 (pobierz)