Organizacje pozarządowe

Gminny Program Wpółpracy na 2008 rok

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 11 stycznia 2008 09:35 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska piątek, 11 stycznia 2008 09:03

Program wpółpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.- pobierz (*doc) (*pdf)

Program został uchwalony przez Radę Gminy Reńska Wieś uchwałą Nr XV/88/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu wpsółpracy z organizacjamia pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2008 r.. Dokument został opracowany i przyjęty na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651.), która obliguje do przyjęcia i realizacji w/w programu. Obejmuje on formy, zasady i tryb współpracy organów Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi.


Informację wytworzyła: Aleksandra Kapuścińska

 

Strona 6 z 6