Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Reńska Wieś za rok 2019.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2020 14:26 Wpisany przez Anna Ludwig czwartek, 27 lutego 2020 14:16

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego oraz o wolontariacie za rok 2019 (pobierz)

 

Roczny program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2020 09:19 Wpisany przez Anna Ludwig wtorek, 05 listopada 2019 13:57

UCHWAŁA NR XIII/93/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020 (pobierz)   

Strona 2 z 6