Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 maja 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.7.2024.AW.8 dot. poinformowania stron o dalszych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Gierałtowice” wszczętego na wniosek ENERGIA PRZYKONA Sp. z o.o.

pobierz obwieszczenie RDOŚ - plik *.pdf

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 07 maja 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.7.2024.AW.3 w sprawie poinformowania stron o wszczęciu, na wniosek ENERGIA PRZYKONA Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Gierałtowice” w ramach którego:

- elektrownie wiatrowe (szt. 4) będą zlokalizowane na terenie gminy Reńska Wieś w obrębach: Gierałtowice, Naczysławki.

- infrastruktura towarzysząca będzie zlokalizowana na terenie gminy Reńska Wieś w obrębach: Gierałtowice, Naczysławki oraz Łężce.

pobierz zawiadomienie RDOŚ w Opolu - plik *.pdf