Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2021 rok

  

Informacja dla mieszkańców

 w sprawie raportu o stanie gminy

 

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2021 zgodnie z uchwałą nr V/46/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019r. w sprawie raportu o stanie gminy.

Rada Gminy Reńska Wieś będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Podczas Sesji w dniu 29 czerwca 2022r. odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska składać należy najpóźniej do dnia 27 czerwca 2022 r. do godz. 17:00.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2021 rok  - pobierz

Zgłoszenie do debaty - pobierz