Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2023 rok

 

Informacja dla mieszkańców

w sprawie raportu o stanie gminy

 

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2023 zgodnie z uchwałą nr V/46/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019r. w sprawie raportu o stanie gminy. 

Rada Gminy Reńska Wieś będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Podczas Sesji w dniu 26 czerwca 2024r. odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

 

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska składać należy najpóźniej do dnia
25 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

  

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2023 rok  - pobierz

Zgłoszenie do debaty - pobierz

Informacja dla mieszkańców w sprawie raportu o stanie gminy - pobierz

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2022 rok

 

Informacja dla mieszkańców

w sprawie raportu o stanie gminy

 

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2022 zgodnie z uchwałą nr V/46/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 marca 2019r. w sprawie raportu o stanie gminy. 

Rada Gminy Reńska Wieś będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Podczas Sesji w dniu 28 czerwca 2023r. odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

 

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska składać należy najpóźniej do dnia
27 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

 

 

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2022 rok  - pobierz

Zgłoszenie do debaty - pobierz

Informacja dla mieszkańców w sprawie raportu o stanie gminy - pobierz

Podkategorie