Raport o stanie Gminy Reńska Wieś  za 2020 rok

Informacja dla mieszkańców w sprawie raportu o stanie gminy

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2020 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr V/46/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie raportu o stanie gminy. 

Rada Gminy Reńska Wieś będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Podczas Sesji w dniu 23 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska składać należy najpóźniej do dnia
22 czerwca 2021 r. do godz. 15:15.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2020 rok  - pobierz

Zgłoszenie do debaty - pobierz

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś  za 2019 rok

 

Informacja dla mieszkańców

w sprawie raportu o stanie gminy

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2019 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś Uchwała nr V/46/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie raportu o stanie gminy. 

Rada Gminy Reńska Wieś będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Podczas Sesji w dniu 18 czerwca 2020 r. odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska składać należy najpóźniej do dnia
12 czerwca 2020 r. do godz. 14:15.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Reńska Wieś za 2019 rok  - pobierz

Zgłoszenie do debaty - pobierz